WHY SOME OF US DON’T HAVE ONE TRUE CALLING?

Kwiecień 2015, TEDxBend

Sketchnotka wystąpienia Emilie Wapnick zatytułowanego Why some of us don’t have one true calling?, które odbyło się podczas TEDxBend w kwietniu 2015 r.

Ile razy słyszałeś jako dziecko pytanie: kim chcesz zostać jak dorośniesz? Jeśli nadal nie jesteś pewien czym jest ta jedna rzecz, którą chcesz robić do końca życia, nie jesteś sam! Być może należysz do grupy ludzi zwanych „multipotentialites” — czyli osób, które dostrzegają przed sobą cały wachlarz zainteresowań i prac, którymi chcieliby się zajmować w przeciągu swojego życia.