Coaching Cafe z Anną Pyrek

Dawka inspiracji od Anna Pyrek z Kingmakers, która w ramach warsztatu zorganizowanego przez ICF Mazowsze postawiła tezę brzmiącą: „Istnieją różnice w pracy coachingowej z kobietami i mężczyznami”.

Opowiadała ona o tym, z jakimi przełomami w biznesie mierzą się kobiety. O tym, jakie zmiany zachodzą wtedy w kobietach i co leży u podłoża tych zmian. Wszystko oczywiście w kontekście roli coacha jako wspierającego pokonywanie „złowieszczych smoków”.

ZapiszZapisz