MÓJ PROCES

Poniżej znajdziesz szczegółowy opis tego jak wygląda współpraca ze mną.
To bardzo ważne, abyś miał świadomość, czego możesz się spodziewać.
Dzięki temu unikniemy wielu nieporozumień.

Zapytanie

Kwestionariusz

Mój proces skupia się na osiąganiu celów. Mocno wierzę w to, że moją rolą jako sketchnotera czy facylitatora graficznego jest tworzenie wartości dla Twojej organizacji i dotarcie do Twojej grupy docelowej w najlepszy z możliwych sposób.

Uzupełnienie tego kwestionariusza pomoże mi zrozumieć Twoją organizację, projekt, z którym się do mnie zwracasz oraz to, co chciałbyś osiągnąć w efekcie współpracy ze mną. To pierwszy krok naszych rozmów i element niezbędny do przejścia do etapu odkrywania.

Selekcja

Dokładnie rozważam i analizuję odpowiedzi udzielone w kwestionariuszu.
Pod uwagę biorę takie kwestie:

  • Jak bardzo potencjalny klient jest zafascynowany i podekscytowany tym projektem?
  • Czy klient ma głębokie zrozumienie swoich celów?
  • Czy klient chce współpracować właśnie ze mną?

Taka analiza jest ważna, ponieważ wpływa na naszą dalszą profesjonalną relację. Pozwala mi ona ocenić czy będę w stanie otrzymać od Ciebie konkretne informacje o kierunku, w którym mamy podążać jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Odpowiedź

Gdy wezmę pod uwagę cele opisane w kwestionariuszu i będę rozumiała Twoje założenia związane z potencjalnym projektem, skontaktuję się z Tobą i przejdziemy do dalszych etapów. 

Odkrywanie

Założenia dotyczące zaufania i ról

Ważne jest to, aby każde z nas ufało drugiej stronie i miało jasno określone role, jakie pełni w ramach współpracy. Powinieneś być pewien moich umiejętności ukończenia projektu w sposób, który realizuje Twoje cele, a ja powinnam być pewna, że dostatecznie dokładnie określiłeś swoje cele.

Ty znasz swój rynek i grupę docelową lepiej niż ktokolwiek inny. Dlatego będę oczekiwać od Ciebie tego, że zdefiniujesz cele projektu oraz dostarczysz mi materiały/treści/informacje niezbędne do realizacji projektu.

Jako sketchnoter jestem odpowiedzialna za podjęcie się urzeczywistnienia tych celów oraz dostarczenie Ci rozwiązania, dzięki któremu zdobędziesz sukces.

Cele

Ustalenie celów jest niezbędne dla dostarczenia konkretnego końcowego efektu. Podczas rozmów z Tobą będę poświęcać im sporo uwagi. Poruszymy wszystkie tematy niezbędne do stworzenia finalnej koncepcji, która pozwoli osiągnąć zdefiniowane przez Ciebie cele.

Szczere rozmowy

Moim celem numer jeden jest dostarczenie Ci maksimum wartości. Bym mogła to zrobić, musimy być wobec siebie otwarci i szczerzy w odniesieniu do projektu i Twojej organizacji. Wahanie się przed doprecyzowaniem czy szczegółową odpowiedzią na pytanie może skutkować nieporozumieniem lub/i niezdefiniowanymi celami.

Wycena

Podczas etapu odkrywania nie skupiam się na pieniądzach. Moim zadaniem jest dogłębne zrozumienie czego projekt będzie wymagał i jaką wartość dostarczy on według Ciebie Twojej organizacji - jeszcze zanim porozmawiamy o cenie. 

Nie wyceniam swojej pracy w oparciu o stawkę godzinową. Zamiast tego poświęcam całą swoją uwagę odnalezieniu odpowiedniego rozwiązania odnoszącego się do wartości, jaką Twojej organizacji dostarczy finalne rozwiązanie. Określenie tego, jak dużo czasu i wysiłku poświęcam na pracę przy biurku oraz "poza nim" podczas pracy projektowej byłoby niezwykle trudne.

Oferta oraz umowa

Gdy ukończymy etap odkrywania i będziemy mieć jasność co do wszystkich założeń projektu, zaprezentuję Ci umowę (podczas videokonferencji lub na żywo). Będzie ona zawierała moją propozycję realizacji celów projektu oraz pozostałe szczegółowe ustalenia.

Projektowanie i realizacja

Rozpoznanie (research)

Gdy rozpoczyna się etap projektowania, zabieram się do pracy ze świadomością tego jak należy podejść do realizacji projektu. Dokładnie zapoznaję się z Twoimi celami i zagłębiam się w charakterystykę zarówno Twojej grupy odbiorców, jak i Twoich konkurentów.

Wstępne szkice 

Szkicowanie pozwala mi przenieść luźne koncepcje z mojej głowy na papier. To czas na eksplorowanie idei i zanurzenie się w tematykę związaną z Twoim projektem.

Rozbudowywanie koncepcji

Po wstępnych szkicach, przygotowaniu różnorodnych szablonów wybiorę i rozwinę najlepszy z nich, a następnie wykonam projekt w technice cyfrowej. Dostosuję wstępną koncepcję do informacji dotyczących wymaganych wymiarów projektu i ustalę finalną paletę kolorystyczną.

Ostateczny przegląd i dostosowanie

Końcową wersję koncepcji zaprezentuję Ci przed przekazaniem plików w celu uzyskania informacji zwrotnej. Na tym etapie naniosę poprawki zgodnie z umową i upewnię się co do  jakości wyeksportowanych plików.

Dostarczenie efektu końcowego

Gdy koncepcja zostanie ukończona, zaprezentuję Ci efekt finalny i jasno przedstawię Ci jak stworzone przeze mnie rozwiązanie realizuje cele, o których mówiliśmy na etapie odkrywania.

Gdy opłacisz fakturę VAT za ostatnią transzę, przekażę Ci na skrzynkę mailową pliki końcowe projektu (wektorowe lub/i inne).