POZNAJ MNIE LEPIEJ

Czyli kto stoi za Draw Idea?

Kamila Zielonka

Sketchnoter, Graphic Facilitator,
Praktyk Wizualny, Psycholog

ZACZĘŁO SIĘ OD MARZENIA

Miałam kiedyś marzenie - chciałam zajmować się w życiu tym, co naprawdę kocham.

MAŁA ILUSTRATORKA

Jako kilkuletnia dziewczynka uwielbiałam ubarwiać książki i wiersze własnymi ilustracjami i tworzyć małe kolorowe historyjki. Mama twierdzi nawet, że wcześniej nauczyłam się poprawnie trzymać pisak niż łyżkę!

SPRAGNIONA WIEDZY

Jakiś czas później chciałam dowiedzieć się w jaki sposób człowiek przyswaja nowe informacje, w jaki sposób to, co robią, czują i myślą jedni ludzie wpływa na to co robią, czują i myślą inni... Zadawanie sobie tych pytań doprowadziło mnie do tego, że zostałam psychologiem.

JAK SIĘ UCZYĆ?

Jednak na początku na studiach nie było mi łatwo. Trzeba było umieć szybko przyswoić spore dawki wiedzy. Na wykładach próbowałam zapisywać każde słowo wykładowcy, co było walką z wiatrakami. Czasami nawet te najistotniejsze kwestie, gdzieś się gubiły.

 

Szukając lekarstwa na moje bolączki zainteresowałam się technikami pamięciowymi i notowaniem za pomocą Map Myśli. Stąd już tylko krok dzielił mnie od MYŚLENIA WIZUALNEGO.

MIESZANKA WYBUCHOWA?

Pod koniec studiów postanowiłam wymieszać moje zainteresowania grafiką, rysowaniem i psychologią poznawczą z nieustanną potrzebą uczenia się nowych rzeczy i dzielenia zdobytą wiedzą i doświadczeniami z innymi. 

OD MARZENIA DO REALIZACJI

Zostałam Myślicielem Wizualnym!

 

W ten sposób w ramach DRAW IDEA moje marzenie przekuwam w rzeczywistość!

 

 

 

 

 

CO ROBIĘ?

Ubieram słowa i myśli innych w odpowiednie kształty. Dzięki temu snuta przez nich opowieść może zostać lepiej zrozumiana i zapamiętana na dłużej.

Pokazuję również jak się uczyć, żeby się nauczyć. Daję moim kursantom skrzynkę z narzędziami Myśliciela Wizualnego pełną technik pamięciowych, sposobów notowania, metod aktywnego i szybkiego czytania i dużej dawki wyobraźni!

 

PO CO TO WSZYSTKO?

Byś już nigdy nie pomyślał, że nie potrafisz czegoś narysować.

 

Byś wiedział co robić, żeby już sam proces uczenia dawał Ci sporo frajdy.


Byś zrozumiał i zapamiętał więcej.


By rozniosła się wieść o pozytywnej mocy Myślenia Wizualnego! :)

GOTOWY NA WSPÓŁPRACĘ?

A może chcesz zobaczyć więcej MOICH PRAC?